Địa danh xứ Đông lưu dấu lịch sử

THỨ SÁU, 09/09/2022 09:15:48

Nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, nơi được coi là cái nôi của nền văn hóa Việt, địa danh Hải Dương gắn liền với những danh thắng và di tích như Côn Sơn, Kiếp Bạc, Lục Đầu giang… vang danh sử sách.


Cuốn sách “Di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu tỉnh Hải Dương” được lưu trữ tại Thư viện tỉnh

Hải Dương cũng là vùng đất của những di tích lịch sử cách mạng. Những địa danh lưu dấu lịch sử này được giới thiệu đầy đủ trong cuốn sách “Di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu tỉnh Hải Dương”.

Cuốn sách là kết quả làm việc nghiêm túc của nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu tỉnh Hải Dương" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì thực hiện năm 2015.

Cuốn sách đưa bạn đọc tham gia chuyến “về nguồn” thú vị với 48 di tích theo tiến trình phát triển của lịch sử phong trào đấu tranh cách mạng ở Hải Dương từ năm 1925-1975. Chuyến hành trình gắn với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào địa bàn tỉnh ta, sự ra đời tổ chức đảng, các phong trào đấu tranh cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) và đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975). Hành trình trải dài từ đình Đọ Xá - nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Hải Dương đến Ấp Dọn - nơi đồng chí Nguyễn Lương Bằng in báo Công Nông; nhà số 17 Đông Môn - nơi hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ...

Nhóm biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tích cực thực hiện các chuyến điền dã và sưu tầm tư liệu, sắp xếp nội dung cuốn sách khoa học, hợp lý để bạn đọc dễ theo dõi.

Cuốn sách gồm 2 chương chính, chương I với nội dung khái quát về các di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu tỉnh ta, những chiến công của quân và dân Hải Dương trong quá trình giải phóng quê hương, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn. Chương II là hành trình “du ký” qua 48 di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu với đầy đủ các thông tin từ tên gọi, vị trí địa lý, nội dung sự kiện gắn với di tích, giá trị di tích...

Cuốn sách là nguồn tư liệu quý nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, giúp người đọc hiểu biết sâu sắc về mảnh đất, con người, lịch sử chiến đấu và hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Hải Dương trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, để thêm yêu mảnh đất này.  

Cuốn sách có 238 trang, hiện được lưu trữ tại Thư viện tỉnh.

BÌNH AN