Dấu ấn Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh với cụm di tích quốc gia đặc biệt

THỨ BẢY, 18/06/2022 09:30:00

Cuốn sách hiện có tại Thư viện tỉnh Hải Dương.


Cuốn sách "Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh với cụm di tích quốc gia đặc biệt đền Xưa, chùa Giám, đền Bia" được lưu trữ tại Thư viện tỉnh Hải Dương

Để tôn vinh những đóng góp to lớn của Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh cho nền y dược học cũng như quảng bá việc bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, kiến trúc nghệ thuật cụm di tích quốc gia đặc biệt phụng thờ Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh, UBND huyện Cẩm Giàng đã xuất bản cuốn sách “Đại danh y, Thiền sư Tuệ Tĩnh với cụm di tích quốc gia đặc biệt đền Xưa, chùa Giám, đền Bia”.

Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ có chuyến hành trình đầy thú vị tìm hiểu về văn hóa, lịch sử và con người ở vùng đất Cẩm Giàng văn hiến. Nhóm biên soạn đã chia cuốn sách thành 3 phần: Giới thiệu khái quát về lịch sử vùng đất Cẩm Giàng xưa và nay, những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, danh nhân tiêu biểu; giới thiệu thân thế, sự nghiệp của Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh; giới thiệu cụm di tích quốc gia đặc biệt đền Xưa, chùa Giám, đền Bia gắn với việc phụng thờ ông, những cổ vật, di vật, sự lệ, lễ hội gắn với di tích và nhân vật được phụng thờ, những giá trị cần bảo tồn, phát huy trước mắt và lâu dài.

Những tư liệu trong cuốn sách được bố cục phù hợp, logic và khoa học. Nội dung cuốn sách kế thừa kết quả từ những công trình nghiên cứu khoa học, kết hợp với việc điền dã, khảo sát, sưu tầm tư liệu trực tiếp tại địa phương, mang đến bạn đọc thông tin được điều tra, xác minh công phu nhưng cũng không kém phần sinh động, hấp dẫn về dấu ấn cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của đại danh y, di tích, nếp sinh hoạt văn hóa cổ truyền...

Cuốn sách tôn vinh tài năng, y đức mà Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh đã cống hiến cũng là lời khẳng định về nỗ lực của các cấp chính quyền để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của ông. Cuốn sách cũng là nguồn tài liệu tham khảo, nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống quý giá cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

BÌNH AN