Xe đổ bê tông chắn ngang đường

THỨ SÁU, 01/07/2022 09:25:15

Xe đổ bê tông chắn ngang đường vào khu du lịch Đảo Cò, xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện).


 Ảnh chụp lúc 10 giờ 39 ngày 30.6

Ảnh: LÊ HƯƠNG