[Video] Trải nghiệm làm gốm, cốm hấp dẫn học sinh

THỨ SÁU, 20/05/2022 14:39:58

Hoạt động trải nghiệm làm gốm, cốm do Bảo tàng tỉnh tổ chức trong Tuần lễ văn hóa gắn với SEA Games 31 đã thu hút hàng nghìn học sinh tham gia.

<video source="/files/library/video/Gom%20com%20(OK).mp4" />
Xem clip

LÊ HƯƠNG