Đề xuất không tổ chức phần hội tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2022

CHỦ NHẬT, 16/01/2022 15:20:22

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh không tổ chức các hoạt động hội tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2022 do dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.


Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngành văn hóa đã đề xuất không tổ chức phần hội tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2022

Theo đề xuất này, chỉ tổ chức các nghi lễ chính tại khu di tích để tưởng niệm 688 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả với 3 hoạt động chính. Đó là, tưởng niệm 688 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả, từ 8-9 giờ ngày 16.2 (ngày 16 tháng giêng âm lịch); lễ tế trên núi Ngũ Nhạc, từ 8-11 giờ 30 ngày 17.2 (ngày 17 tháng giêng âm lịch); lễ giỗ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả, từ 8-11 giờ ngày 23.2 (ngày 23 tháng giêng âm lịch).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau các hoạt động nghi lễ về giá trị của khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc và trong suốt quá trình tỉnh phối hợp với các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai nằm trong quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là di sản thế giới.

Lễ hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc là lễ hội lớn của tỉnh Hải Dương đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội hằng năm được tổ chức từ ngày 10 - 23 tháng giêng âm lịch với các nghi lễ chính như: khai hội, lễ tưởng niệm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả, lễ tế trên núi Ngũ Nhạc, lễ giỗ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả, cùng các hoạt động hội như thi gói bánh chưng, bánh dày, liên hoan pháo đất, giải vật dân tộc, giải cờ tướng...

Nếu đề xuất trên được thông qua thì đây là năm thứ ba liên tiếp Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc không diễn ra theo các nghi thức truyền thống do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

TIẾN HUY