Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu thị trấn Kẻ Sặt về việc tập trung 500 người 

CHỦ NHẬT, 20/09/2020 16:20:05

Ngày 18.9, 500 người đã tập trung tại khuôn viên nhà thờ Đồng Xá ở khu 5, thị trấn Kẻ Sặt.

Ngày 20.9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bình Giang kiểm tra, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền thị trấn Kẻ Sặt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hồi 9 giờ 15 ngày 18.9, tại thị trấn Kẻ Sặt diễn ra việc tập trung 500 người tại khuôn viên nhà thờ Đồng Xá ở khu 5, thị trấn Kẻ Sặt. Dự báo sẽ có khoảng 300 người tập trung tại xã Bình Xuyên vào ngày 21.9. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bình Giang tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã Bình Xuyên, kiên quyết không để tái diễn tình trạng tập trung đông người như ở Kẻ Sặt.

Theo Công văn số 3183/UBND-VP ngày 1.9.2020 về phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái "bình thường mới", các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động...
PV