Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về pháo nổ

THỨ BẢY, 28/08/2021 08:31:06

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường biện pháp quản lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo nhằm bảo vệ an toàn Tết Nhâm Dần và các ngày lễ trong năm 2022.

Tại Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Hải Dương vừa ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27.11.2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng các trường kết hợp lực lượng công an cơ sở tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khoá, lồng ghép tuyên truyền cho học sinh, sinh viên các quy định về quản lý, sử dụng pháo, đồng thời yêu cầu học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm, tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo.

Sở Công thương, Chi cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp lực lượng công an có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, trung tâm thương mại, các địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về vận chuyển, tàng trữ, sản xuất, buôn bán, sử dụng trái phép các loại pháo.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nếu tổ chức bắn pháo hoa trong các dịp lễ, Tết phải quản lý chặt chẽ việc sử dụng pháo theo quy định, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm và khi dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát.
         
Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân các quy định về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tổ chức vận động nhân dân cam kết không tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép các loại pháo và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phát hiện tố giác các trường hợp vi phạm về pháo. Phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án Nhân dân cùng cấp tập trung điều tra, truy tố và đưa ra xét xử lưu động các vụ án về vận chuyển, tàng trữ, sản xuất, buôn bán, sử dụng trái phép các loại pháo để phục vụ công tác tuyên truyền, góp phần răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
         
UBND các cấp kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...
         
Chỉ thị trên nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định số 137/2020/NĐ-CP để bảo vệ an toàn Tết Nhâm Dần và các ngày lễ hội trong năm 2022, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực trên trong tình hình hiện nay.
PV