Công ty CP Xuất nhập khẩu Hải Dương đề xuất trả lại 1 khu đất cho Nhà nước

THỨ SÁU, 14/10/2022 12:00:00

Trước đó, ngày 7.10, báo Hải Dương đăng bài "Công ty CP Xuất nhập khẩu Hải Dương sử dụng đất không đúng mục đích".

Ngày 9.10, Công ty CP Xuất nhập khẩu Hải Dương đã hoàn thiện phương án sử dụng đất đối với 5 vị trí đất do công ty quản lý và sử dụng, trình UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, phê duyệt.

Công ty này đề nghị giữ lại, xin tiếp tục thuê 4 khu đất tại đường Nguyễn Du, Tam Giang (TP Hải Dương), thị trấn Thanh Miện và thị trấn Gia Lộc. Công ty đề nghị trả lại 1 khu đất ở đường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương) cho Nhà nước. Đối với các vị trí đất đề nghị tiếp tục thuê, công ty đã cam kết sẽ sử dụng, cải tạo lại các công trình đã xuống cấp, sử dụng đất đúng mục đích; cam kết bố trí nguồn vốn để lập hồ sơ thiết kế dự án chi tiết, quy hoạch chi tiết và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Công ty đề xuất lộ trình thực hiện xong trong năm 2025 và 2026. 

Ngày 7.10, báo Hải Dương đăng bài "Công ty CP Xuất nhập khẩu Hải Dương sử dụng đất không đúng mục đích". 

PV