Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

THỨ HAI, 30/12/2019 11:19:27

Để được công nhận là xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, các xã NTM nâng cao trong tỉnh phải đáp ứng 4 tiêu chí sau:

Đối với tiêu chí sản xuất - thu nhập - hộ nghèo, các xã có vùng sản xuất tập trung với sản phẩm chủ lực, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh có hiệu quả, thích ứng biến đổi khí hậu. Xã đó cũng phải có ít nhất 2 HTX kiểu mới làm ăn hiệu quả.

Mỗi HTX có ít nhất 2 dịch vụ cơ bản, thiết yếu theo đặc điểm từng vùng, phục vụ có hiệu quả các thành viên HTX. HTX kinh doanh có lãi liên tục trong 2 năm hoặc 1 năm đối với HTX mới thành lập dưới 2năm.

Thu nhập bình quân đầu người của xã tại năm đề nghị, xét công nhận xã NTM kiểu mẫu phải cao gấp 1,5 lần trở lên so với thời điểm được công nhận đạt chuẩn NTM. Xã không có hộ nghèo, trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, tai nạn rủi ro bất khả kháng hoặc do bệnh hiểm nghèo.

Với tiêu chí giáo dục - y tế - văn hóa, xã NTM kiểu mẫu phải có tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt từ 90% trở lên, tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt từ 95% trở lên, số trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học.

Thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt từ 95% trở lên.

Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên. Xã có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 60% số người tham gia, hưởng ứng...

Để đạt tiêu chí môi trường, 100% chất thải rắn phát sinh trong xã phải được thu gom và 90% trở lên được phân loại, xử lý phù hợp, có ít nhất 50% rác thải rắn sinh hoạt được phân loại và áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp theo hướng tiết kiệm tài nguyên. Có từ 60% trở lên số tuyến đường xã, thôn có rãnh thoát nước, các tuyến đường có đủ điều kiện trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh...

Với tiêu chí an ninh trật tự - hành chính công, trong 3 năm liên tục trước năm xét công nhận xã NTM kiểu mẫu, xã đó không có khiếu kiện đông người trái pháp luật, không có công dân phạm tội và tệ nạn xã hội được kiềm chế. Hành chính công phải công khai, minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân phải bảo đảm đúng quy định và có hiệu quả...

PV (tổng hợp)