Gà Mía lai Sasso cho hiệu quả kinh tế cao

THỨ SÁU, 09/07/2021 11:31:47

Chiều 8.7, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất gà Mía lai Sasso thương phẩm trên địa bàn huyện Thanh Hà” do Hội Nông dân tỉnh thực hiện.


Ban chủ nhiệm trình bày kết quả đề tài "Xây dựng mô hình sản xuất gà Mía lai Sasso thương phẩm trên địa bàn huyện Thanh Hà" trước Hội đồng nghiệm thu

Năm 2020, Hội Nông dân tỉnh xây dựng mô hình nuôi 20.000 con gà (chia làm 2 vụ) theo phương thức bán chăn thả ở các xã Tân Việt và Tân An. Gà Mía lai Sasso thương phẩm có sức đề kháng cao, chống chịu bệnh tốt, lượng thức ăn tiêu tốn tương đương giống đối chứng là gà Mía lai Lương Phượng và ri lai Lương Phượng. Tỷ lệ nuôi sống đến 17 tuần tuổi tính trung bình ở cả 2 vụ đạt 97,17%, cao hơn từ 1-2% so với gà Mía lai Lương Phượng và gà ri lai Lương Phượng; giá bán từ 16,4-19 triệu đồng/1.000 con, cao hơn gà đối chứng từ 1,8-2,4 triệu đồng.

PV