Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh

THỨ TƯ, 19/01/2022 14:30:10

Năm 2022, Khối thi đua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc Bộ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương bàn giao cờ Trưởng khối thi đua cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

Sáng 19.1, Khối thi đua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc Bộ tổng kết công tác thi đua năm 2021 qua hình thức trực tuyến. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương là trưởng khối thi đua năm 2021.

Năm 2021, các đơn vị trong khối đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tham mưu các Tỉnh ủy, Thành ủy và UBND các tỉnh, thành phố xây dựng và phát động các phong trào thi đua phù hợp với thực tế của ngành, lĩnh vực theo địa bàn và ban hành các cơ chế, chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; huy động các nguồn lực đặc biệt là vai trò chủ thể của nông dân trong đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong năm, tổng diện tích gieo trồng theo mùa vụ của các địa phương trong khối đạt hơn 1.467.830 ha, giảm 118.164 ha so với năm 2020, nhưng năng suất, chất lượng đều tăng, điển hình như ngành nông nghiệp ở TP Hà Nội và các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình... Quy hoạch vùng sản xuất tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng "cánh đồng mẫu lớn liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm"...

Năm 2022, Khối thi đua Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc Bộ tiếp tục phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Duy trì và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh; chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; "Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh". Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm mới hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực của ngành...

Nhân dịp này, Khối thi đua nhất trí đề nghị Bộ NN&PTNT tặng cờ thi đua cho các Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam, Thái Bình và Vĩnh Phúc. Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam làm Trưởng Khối thi đua năm 2022.

TRẦN HIỀN