[Video] Cúc Phù Tải khoe sắc

THỨ HAI, 17/01/2022 17:03:06

Những ngày này, cánh đồng hoa ở làng Phù Tải, xã Kim Đính (Kim Thành) rực rỡ đa sắc màu. Trong số trên 10 ha hoa của nông dân nơi đây thì cúc là loại hoa được trồng nhiều nhất.

<video source="/files/library/video/cuc%20phu%20tai.mp4" />
Xem clip
Thực hiện: HÀ VY – THANH HOA