Tiêm xong vaccine phòng bệnh vụ thu cho đàn vật nuôi

THỨ BA, 26/10/2021 18:05:06

Các địa phương ở Hải Dương đều tiêm vaccine phòng bệnh vụ thu cho đàn vật nuôi nhanh hơn từ 5-6 ngày so với kế hoạch.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương, đến ngày 26.10, các địa phương trong tỉnh đã tiêm xong 367.500 liều vaccine phòng bệnh vụ thu cho đàn vật nuôi. Trong đó, bổ sung 20.000 liều vaccine phòng bệnh dịch tả lợn cổ điển và 12.000 liều phòng tụ dấu lợn so với kế hoạch ban đầu. Các địa phương đều tiêm phòng nhanh hơn từ 5-6 ngày so với kế hoạch.

Việc tiêm phòng diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn, đúng kỹ thuật, đúng đối tượng.

Tiêm vaccine phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm định kỳ và bổ sung là một trong những biện pháp phòng chống dịch bệnh hữu hiệu nhất để bảo vệ đàn vật nuôi, bảo vệ thành quả sản xuất.

HUYỀN TRANG