Thay đổi tư duy trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn tới

THỨ SÁU, 05/08/2022 17:00:19

Trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, các địa phương cần thay đổi tư duy, cách làm, xây dựng nông thôn mới phát triển theo chiều sâu, khai thác và gìn giữ những giá trị truyền thống của địa phương.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân chủ trì họp trực tuyến tại điểm cầu Hải Dương

Sáng 5.8, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hải Dương.

Kết luận chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan khẳng định, xây dựng NTM là một trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia được kỳ vọng làm thay đổi toàn diện nông thôn Việt Nam. Trong đó, chương trình NTM phải được thực hiện theo chiều sâu, giúp nâng cao năng lực của người dân nông thôn, tổ chức đời sống dân cư nông thôn, bảo tồn giữ gìn những giá trị truyền thống văn hoá lịch sử môi trường sinh thái của địa phương. Bộ trưởng nhấn mạnh, xây dựng NTM cần phải huy động nguồn lực lớn để đầu tư, do vậy chỉ ngân sách Trung ương là không đủ. Các địa phương cần vận dụng linh hoạt trong việc sử dụng lồng ghép các nguồn vốn, huy động xã hội hóa. Đặc biệt là kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Có như vậy mới tạo việc làm bền vững và giúp gia tăng giá trị của ngành nông nghiệp.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, các địa phương cần thay đổi tư duy trong xây dựng NTM, không chỉ chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng mà phải kết hợp hài hoà giữa kinh tế - văn hoá - xã hội. Việc xây dựng NTM không thực hiện theo hình thức dập khuôn mà tùy thuộc vào điều kiện thực tế của từng địa phương. Đồng thời đề nghị mỗi địa phương dành một phần quỹ đất cho ươm mầm chương trình khởi nghiệp nông thôn để phát triển trên lợi thế địa phương, ưu tiên phát triển những không gian mở, không gian xanh để làm nơi sinh hoạt chung giúp gắn kết cộng đồng ở khu vực nông thôn…

Tại Hải Dương, tỉnh đã hoàn thiện dự thảo Bộ tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu và trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Trong năm 2022, tỉnh phấn đấu có ít nhất 59 xã đạt NTM nâng cao (chiếm 33,1%), 14 xã NTM kiểu mẫu (đạt 7,8%). Để thực hiện mục tiêu này, các sở, ngành và địa phương cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân để phát huy vai trò trong quá trình thực hiện phong trào "Cả nước chung tay xây dựng NTM" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh". Hướng dẫn, đôn đốc các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2010 - 2020 tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chỉ bảo đảm sau rà soát vẫn đạt theo tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. 

PV