Tất cả các xã, thị trấn ở Tứ Kỳ triển khai cấy lúa bằng máy

THỨ BA, 24/05/2022 11:54:39

Vụ mùa năm nay, huyện Tứ Kỳ triển khai mô hình cấy bằng máy tại tất cả 23 xã, thị trấn trong huyện với tổng diện tích 150 ha, tăng 98 ha so với vụ mùa năm trước; các xã có diện tích lớn như Tân Kỳ, Văn Tố, Hà Thanh, mỗi nơi 15 ha.

Huyện hỗ trợ 100.000 đồng/sào tiền mạ khay và thuê máy cấy cho nông dân tham gia mô hình hoặc hợp đồng cấy và bàn giao ruộng cho hộ khác chăm sóc. Huyện cũng khuyến khích các xã triển khai kết hợp mô hình mạ khay cấy máy với liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm các giống lúa ST24 và ST25.

Vụ đông xuân 2021-2022, huyện Tứ Kỳ triển khai mô hình mạ khay cấy máy tại 10 xã với tổng diện tích 109 ha. Hiệu quả kinh tế của cấy bằng máy cao hơn so với cấy thủ công bằng mạ sân từ 3,6-5,1 triệu đồng/ha. 
PV