Sẽ có 3 đợt lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2021-2022

THỨ HAI, 29/11/2021 20:20:00

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo, dự kiến lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2021-2022 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ sẽ gồm 3 đợt và diễn ra trong 16 ngày.

Các địa phương cần tăng cường thực hiện các giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước, triệt để tiết kiệm nguồn nước tưới từ các hồ chứa thủy điện trong vụ gieo cấy lúa đông xuân 2021-2022 

Cụ thể, đợt 1 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 0h ngày 4/1 đến 24h ngày 6/1/2022; đợt 2 bao gồm 8 ngày, từ 0h ngày 15/1 đến 24h ngày 22/1/2022 và đợt 3 trong 5 ngày, từ 0h ngày 13/2 đến 24h ngày 17/2/2022.

Trong thời gian lấy nước, mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Nội trong đợt 1 duy trì từ 1,7 m trở lên. Ở đợt 2, các nhà máy thủy điện sẽ vận hành tối đa công suất phát điện để tăng cường nguồn nước về hạ du (mực nước dự kiến trung bình đạt khoảng 1,90 m tại Trạm Thủy văn Hà Nội). Đợt 3, duy trì mực nước tại Trạm Thuỷ văn Sơn Tây từ 1,8 m trở lên.

Lịch lấy nước có thể được điều chỉnh tùy thuộc tình hình thực tế, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện.

Để công tác lấy nước đạt hiệu quả cao, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung về việc tăng cường thực hiện giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022.

Trong thời gian lấy nước, yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan do các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp để chủ động chỉ đạo, điều hành, bảo đảm lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022.

Theo VGP