Sâu bệnh gây hại rải rác trên rau màu

THỨ SÁU, 03/02/2023 15:30:22

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn các địa phương diệt chuột, phòng trừ dịch hại, sâu bệnh.


Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Dương, các loại như bọ nhẩy, sâu xanh, bệnh lở cổ rễ, cháy lá, đốm, lá, thối nhũn, thối hạch tiếp tục gây hại cục bộ trên rau

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện nhiều loại sâu bệnh như bọ nhảy, sâu xanh, sâu keo mùa thu, bệnh lở cổ rễ, cháy lá, thối nhũn, phấn trắng, giả sương mai, bọ phấn, bọ trĩ… gây hại rải rác trên nhiều loại rau màu. Sâu đo xuất hiện gây hại rải rác trên vải… Dự báo đến ngày 8.2, chuột tiếp tục gây hại rải rác trên rau màu vụ đông và diện tích mạ, lúa mới gieo cấy. 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn các địa phương diệt chuột. Ở các vùng vải, tiếp tục theo dõi bệnh sương mai, sâu đo để hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời. Tăng cường biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp trên cây rau màu. 

Đến ngày 2.2, toàn tỉnh đã gieo cấy được khoảng 300 ha lúa xuân sớm, khoảng 2.000 ha rau vụ xuân. Cây vải đang phân hóa mầm hoa, ra hoa, một số ít diện tích sớm đã nở hoa.

PV