​Ninh Giang có 2 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

THỨ BA, 28/06/2022 14:20:51

2 xã Vĩnh Hoà và Đồng Tâm đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2022, huyện Ninh Giang có 3 xã Hồng Đức, Hồng Dụ, Văn Hội đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phần lớn các xã hiện nay đạt từ 16-17 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt chủ yếu về trường học, cơ sở vật chất văn hoá... 

Đây là 2 địa phương đầu tiên của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện chỉ đạo các xã và phòng, ban chuyên môn rà soát các nhóm tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để có kế hoạch thực hiện cụ thể.

Huyện Ninh Giang yêu cầu các xã duy trì, thực hiện tốt tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đã đạt được; chú trọng huy động sức dân, tận dụng mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới.