Nhãn chín muộn Hưng Yên cho lãi cao hơn nhãn vườn đối chứng trên 73 triệu đồng/ha

THỨ SÁU, 09/12/2022 21:29:41

Vườn nhãn tại phường Bến Tắm cho hiệu quả kinh tế cao nhất trong 5 xã, phường tham gia mô hình, đạt gần 256 triệu đồng/ha.


Ban chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả thực hiện

Sáng 9.12, Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu đề tài “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh cây nhãn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nhãn hàng hóa tại TP Chí Linh''.

Đề tài do Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) thực hiện từ năm 2020 đến tháng 10.2022, trên 3.700 cây nhãn giống chín muộn Hưng Yên tại 25 hộ dân của 5 xã, phường thuộc TP Chí Linh.

Để triển khai mô hình, mỗi cây nhãn được bón bổ sung 15 kg phân hữu cơ/năm; cắt tỉa 4 đợt. Trong quá trình cắt tỉa, nhãn được áp dụng các biện pháp nhằm điều khiển diễn biến sinh lý, hoá sinh diễn ra trong cây làm cho cây sinh trưởng, phát triển theo mục đích sản xuất…

Kết quả, năng suất nhãn đạt từ 39,6-45,48 kg/cây/vụ, nhãn ở vườn cây đối chứng đạt từ 32,79-35,87 kg/cây. Vườn nhãn tại phường Bến Tắm cho hiệu quả kinh tế cao nhất trong 5 xã, phường tham gia mô hình, đạt gần 256 triệu đồng/ha, cao hơn vườn đối chứng trên 73 triệu đồng/ha.

PV