​Nếp đặc sản cho hiệu quả kinh tế cao

THỨ TƯ, 24/11/2021 11:30:00

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, vụ mùa năm nay, năng suất các giống lúa nếp đặc sản đạt hơn 50 tạ/ha, tăng khoảng 1 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước.

Đây là giống chỉ gieo cấy ở trà muộn trong vụ mùa và cho hiệu quả kinh tế cao hơn từ 2 - 2,5 lần so với các giống lúa nếp thông thường. Nông dân thu lãi từ 27 - 30 triệu đồng/ha.

Các giống lúa nếp đặc sản được gieo cấy trên địa bàn tỉnh trong vụ mùa năm nay gồm nếp cái hoa vàng (2.300 ha), nếp xoắn (1.200 ha), nếp quýt (550 ha). Các giống lúa này được gieo cấy ở các huyện Kim Thành, Thanh Hà và thị xã Kinh Môn. Hiện các địa phương đã cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa nếp đặc sản.

TRẦN HIỀN