Một số diện tích vải xuất hiện lộc đông

THỨ BẢY, 26/11/2022 09:15:00

Nông dân đã xử lý kịp thời nên không ảnh hưởng đến việc phân hóa mầm hoa của cây.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, mặc dù tình hình thời tiết ấm nóng kéo dài nhưng chưa làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây vải, đặc biệt là vải thiều chính vụ.

Hiện nay, trà vải sớm bắt đầu phân hóa mầm hoa, trà vải nhỡ trong giai đoạn chuẩn bị phân hóa mầm hoa, trà vải thiều chính vụ vẫn sinh trưởng phát triển bình thường. Một số ít diện tích vải xuất hiện lộc đông, nông dân đã xử lý kịp thời nên không ảnh hưởng đến việc phân hóa mầm hoa của cây. Nếu từ nay đến hết tháng 12, tình hình thời tiết vẫn tiếp tục ấm nóng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc phân hóa mầm hoa ở vải thiều chính vụ. 

PV