Lúa bị nhiễm mặn ở Tứ Kỳ đã hồi phục và phát triển tốt

THỨ BẢY, 25/03/2023 15:47:30

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tứ Kỳ, đến ngày 25.3, toàn bộ diện tích lúa đông xuân bị chết và ảnh hưởng bởi nhiễm mặn mặt ruộng đã hồi phục và phát triển tốt.


Lúa bị ảnh hưởng bởi nhiễm mặn ở huyện Tứ Kỳ đã bén rễ, hồi xanh

Cơ quan chuyên môn của huyện đã hướng dẫn nông dân sử dụng chế phẩm sinh học bón cho lúa bị ảnh hưởng, tăng cường làm cỏ sục bùn, bón thúc lần 1 cân đối để lúa đẻ nhánh sớm và tập trung. Huyện cũng chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện thường xuyên theo dõi tình hình xâm nhập mặn ở các xã thuộc hạ lưu sông Thái Bình và sông Luộc để có biện pháp điều tiết nước hợp lý.

Trước đó vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 hơn 400 ha lúa đông xuân của huyện Tứ Kỳ bị ảnh hưởng do nhiễm mặn, trong đó có 17 ha lúa bị chết. Sau khi xác định rõ nguyên nhân, huyện Tứ Kỳ đã chỉ đạo các địa phương có lúa bị nhiễm mặn phối hợp Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện điều tiết nước mặt ruộng, thau chua, rửa mặn, gieo cấy lại kịp thời ở những nơi lúa chết.

HẢI MINH

>>> ​17 ha lúa đông xuân ở Tứ Kỳ chết do nhiễm mặn