Không gieo mạ trà xuân muộn trước ngày 31.1

THỨ SÁU, 28/01/2022 10:20:33

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo nông dân không gieo cấy trà xuân muộn trước 31.1.


Nông dân tuyệt đối không gieo cấy trà xuân muộn trước 31.1 để tránh thiệt hại

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo nông dân tuyệt đối không gieo mạ trà xuân muộn qua đông trước ngày 31.1 để tránh thiệt hại bởi đợt rét đậm và rét hại vào dịp Tết Nguyên đán tới.

Nông dân nên gieo trà xuân muộn từ ngày 1 - 10.2, gieo mạ non trên nền đất cứng, mạ sân, mạ khay cấy máy hoặc gieo thẳng từ ngày 10 - 20.2. Để bảo đảm năng suất và chất lượng vụ mùa tới, với giống lúa thường, nông dân nên gieo cấy Q5, KD18, TBR1, SHPT3 hoặc các giống chất lượng như BT7, BT7 KBL, TBR225, nếp hương, nếp bình...

Hiện toàn tỉnh đã gieo cấy được hơn 500 ha lúa đông xuân, tập trung nhiều nhất ở huyện Kim Thành. Để bảo vệ diện tích lúa đã gieo cấy, nông dân cần tăng cường che phủ nilon và cung cấp đầy đủ nước để giữ ấm cho cây trồng.

TH