Khởi sắc nông nghiệp, nông thôn

THỨ NĂM, 02/09/2021 09:37:17

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang lại gam màu tươi mới cho bức tranh nông nghiệp, nông thôn Hải Dương, làm thay đổi toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.


Giao thông nông thôn có chuyển biến rõ rệt. Trong ảnh: Đường giao thông ở xã Nhân Quyền (Bình Giang) được trải nhựa và trồng hoa bên đường 

Phát triển làng nghề được gắn với Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" nhằm nâng cao giá trị và gìn giữ, phát huy nét đặc trưng của từng địa phương 

Hải Dương có khoảng 30 ha nhà màng, nhà lưới sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong ảnh: Trồng 6.000 cây dưa lưới trong 4.000 m2 nhà màng, mỗi năm anh Bùi Văn Mạnh ở xã Ứng Hòe (Ninh Giang) thu lãi hơn 200 triệu đồng

Khu vui chơi cộng đồng xuất hiện ngày càng nhiều ở các làng quê

THÀNH CHUNG - NGUYỄN MƠ