Hỗ trợ 7 xã khó khăn xây dựng nông thôn mới

THỨ TƯ, 10/08/2022 12:50:14

UBND tỉnh đã quyết định phân bổ 30 tỷ đồng từ vốn ngân sách trung ương cho 7 xã khó khăn xây dựng nông thôn mới.


Kinh phí được các xã đầu tư hoàn thiện các chỉ tiêu còn thiếu trong xây dựng cơ sở vật chất trường học
 
Trong đó, huyện Tứ Kỳ được phân bổ 18 tỷ đồng cho 4 xã: Phượng Kỳ, Tiên Động, Đại Sơn và Chí Minh. Huyện Ninh Giang được phân bổ 12 tỷ đồng cho 3 xã: Đông Xuyên, Kiến Quốc và Vạn Phúc. 

Nguồn hỗ trợ nhằm giúp các xã tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn nhưng vẫn còn thiếu một số chỉ tiêu. Kinh phí được các địa phương đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ, các công trình lớp học, phụ trợ. Riêng xã Đông Xuyên ngoài xây dựng cơ sở vật chất trường học còn xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã.
PV