Giống lúa HDT10 cho hiệu quả kinh tế cao

THỨ SÁU, 24/09/2021 12:37:37

Giống lúa này cứng cây, có khả năng chống đổ khá, rầy nâu gây hại nhẹ... Năng suất trung bình đạt 62,02 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng 11,41 tạ/ha.

Các đại biểu tham quan mô hình giống lúa HDT10 tại xã Quốc Tuấn (Nam Sách)

Sáng 24.9, tại xã Quốc Tuấn (Nam Sách), Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Khảo nghiệm giống (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả mô hình chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng HDT10.

Vụ mùa năm nay, giống lúa HDT10 được cấy thí điểm 30 ha tại các xã Vĩnh Hồng (Bình Giang), Quốc Tuấn (Nam Sách) và Cẩm Văn (Cẩm Giàng).

So với giống đối chứng là Bắc thơm số 7, giống HDT10 có nhiều ưu điểm như: cứng cây, có khả năng chống đổ khá, rầy nâu gây hại nhẹ... Năng suất trung bình đạt 62,02 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng 11,41 tạ/ha. Sau khi trừ chi phí, hiệu quả kinh tế của giống DHT10 cao hơn đối chứng trên 9 triệu đồng/ha.

Với những ưu điểm này, Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Khảo nghiệm giống đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để đưa giống tiến bộ HDT10 vào gieo cấy.

PV