Gia Lộc phân bổ gần 62 tỷ đồng hỗ trợ cho các xã, thị trấn

THỨ BA, 29/11/2022 09:16:43

Nguồn hỗ trợ từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2022.

HĐND huyện Gia Lộc vừa nhất trí phân bổ gần 61,8 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2022 để hỗ trợ các xã, thị trấn.

Trong số này, có trên 38,1 tỷ đồng dành cho 5 xã, thị trấn thanh toán đầu tư xây dựng hạ tầng các điểm, khu dân cư mới do UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tư gồm: điểm dân cư số 2, thôn Thọ Xương (xã Đức Xương); điểm dân cư số 1, thôn An Tân (xã Gia Tân); điểm dân cư số 1 (xã Quang Minh); điểm dân cư mới thôn Quán Đào (xã Tân Tiến); khu dân cư mới thị trấn Gia Lộc.

Gần 23,7 tỷ đồng còn lại cho các xã Lê Lợi, Toàn Thắng, Phạm Trấn, Thống Nhất, Thống Kênh, Hồng Hưng để thanh toán trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
 
PV