Gia Lộc hỗ trợ từ 3 - 5 tỷ đồng/xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

THỨ BẢY, 21/05/2022 15:36:13

Với sự hỗ trợ của huyện, các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của Gia Lộc sẽ giảm bớt khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí theo quy định.

Người dân xã Phạm Trấn (Gia Lộc) làm đường nông thôn theo chuẩn nông thôn mới nâng cao (ảnh tư liệu)

Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc đã quyết định trích ngân sách từ nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất hỗ trợ 5 tỷ đồng cho mỗi xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao và đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022; 3 tỷ đồng cho mỗi xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022.

Trong những năm tiếp theo, căn cứ vào điều kiện thực tế, huyện sẽ xem xét, quyết định mức hỗ trợ hợp lý cho các xã về đích NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2023-2025.

Với sự hỗ trợ trên, các xã xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của Gia Lộc sẽ giảm bớt khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí theo quy định.

Huyện Gia Lộc hiện có 2 xã được công nhận NTM nâng cao là Đoàn Thượng và Gia Lương; 3 xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận là Thống Nhất, Toàn Thắng và Hồng Hưng; 4 xã đăng ký về đích năm nay là Nhật Tân, Phạm Trấn, Gia Khánh và Thống Kênh. 
 

PV