Dự thảo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2021 của tỉnh Hải Dương

THỨ SÁU, 22/10/2021 14:38:43

Hiện nay, UBND tỉnh Hải Dương đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định xét, công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021. Báo điện tử Hải Dương trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh để lấy ý kiến của các tổ chức, nhân dân trên địa bàn.