​Cẩm Giàng xây dựng nhiều vùng sản xuất nông sản giá trị kinh tế cao

THỨ HAI, 29/11/2021 09:00:00

Huyện đang tiếp tục khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao.


Huyện Cẩm Giàng đã xây dựng được các vùng trồng cà rốt chất lượng cao
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cẩm Giàng, sau khi dồn điền, đổi thửa, huyện đã phát triển nhiều vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung có giá trị kinh tế cao. Điển hình như mô hình cánh đồng mẫu lớn có hợp đồng tiêu thụ ngay từ đầu tại các xã: Tân Trường, Thạch Lỗi, Ngọc Liên, Cao An, Đức Chính, Cẩm Hưng với quy mô từ 30 - 50 ha/mô hình đối với lúa, 5 - 10 ha/mô hình đối với rau màu. Mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất tại 6 xã gồm: Định Sơn, Lương Điền, Cẩm Đông, Cao An, Cẩm Vũ, Tân Trường với quy mô từ 5-10 ha/mô hình để sản xuất lúa hàng hóa, rau củ quả có giá trị kinh tế cao. Ngoài ra còn có 1 khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư với diện tích 17 ha tại xã Tân Trường và 1 mô hình thâm canh thủy sản rộng 5 ha tại xã Định Sơn.

Các mô hình sản xuất đều giúp nâng cao giá trị nông sản, tạo thu nhập ổn định cho người dân. 
PV