Các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản đáp ứng 80% nhu cầu con giống cho người dân

THỨ BA, 14/09/2021 11:10:08

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay toàn tỉnh có 6 cơ sở sản xuất và 8 cơ sở kinh doanh giống thủy sản.

Tổng sản lượng giống thủy sản hằng năm đạt 1,5 tỷ con/năm, chủ yếu là giống cá truyền thống, rô phi, diêu hồng… cung cấp 80% nhu cầu con giống cho người dân nuôi thuỷ sản trong tỉnh.

Các cơ sở còn cung cấp giống cho thị trường các tỉnh, thành phố lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Một số cơ sở cung cấp sản lượng lớn là Công ty CP Cá giống Ninh Giang, HTX Thủy sản Dung Quất, Trung tâm Quốc gia giống thuỷ sản nước ngọt miền Bắc, Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống thủy sản Tứ Kỳ…

Một số loại cá giống mới các cơ sở nuôi vẫn phải nhập như cá rô phi đơn tính, chép lai, nheo mỹ, trê vàng, chuối hoa… với lượng giống nhập hằng năm từ 56 - 100 triệu con. Nguồn gốc giống từ Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia và một số địa phương trong nước.
HQ