7 khu dân cư được phép tồn tại ngoài bãi sông

THỨ SÁU, 24/09/2021 11:22:17

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh có 7 khu dân cư (KDC) tập trung ngoài bãi sông được tồn tại, bảo vệ với tổng diện tích gần 60 ha và hơn 2.200 người dân.

Có 6KDC ở ngoài bãi đê tả sông Luộc gồm: Tiên Động (Thanh Miện); Đại Đồng, Ninh Giang 2 (Ninh Giang); Bình Cách - Chi Lễ, Hữu Chung, An Quý - Quý Cao (Tứ Kỳ) và 1 KDC ngoài bãi đê tả sông Kinh Thầy là Nhân Huệ (Chí Linh).

Ở các khu vực này, người dân được cải tạo, xây dựng công trình, nhà ở; được sử dụng thêm một phần bãi sông để bố trí tái định cư cho các hộ nằm rải rác quanh KDC với diện tích không quá 5% diện tích KDC hiện có.

Đối với các điểm dân cư nhỏ lẻ, tập trung ở khu vực bãi sông Luộc, Thái Bình, Kinh Thầy... các địa phương phải lập kế hoạch và tổ chức di dời.

DC