2.000 ha nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ cao

THỨ BA, 26/10/2021 11:45:11

Đến nay, toàn tỉnh Hải Dương có khoảng 2.000 ha nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ cao (chiếm 20% tổng diện tích nuôi thủy sản).

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các diện tích nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ cao chủ yếu ở các vùng nuôi thủy sản tập trung, nuôi cá lồng trên sông. Những nơi này đã sử dụng hệ thống camera giám sát và thiết bị cảm biến tự động kết nối internet để điều khiển việc cho ăn, quạt nước, sục khí, theo dõi biến động các thông số môi trường, hoạt động của thuỷ sản nuôi. Nhờ đó đã giảm đáng kể chi phí sản xuất và công lao động.
        HOÀNG QUÂN