2 xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao của huyện Bình Giang cơ bản đạt các tiêu chí

CHỦ NHẬT, 28/11/2021 07:00:32

Năm 2021, huyện Bình Giang có 2 xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao là Long Xuyên và Vĩnh Hồng.

Theo kết quả đánh giá của huyện, đến nay, 2 xã đã cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Xã Long Xuyên đạt cả 18 tiêu chí. Xã Vĩnh Hồng cơ bản đạt, riêng tiêu chí trường học còn thiếu trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2. Vĩnh Hồng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các phòng học và phòng chức năng của trường tiểu học để sớm được công nhận đạt chuẩn mức độ 2.

UBND huyện Bình Giang chỉ đạo các xã hoàn thiện hồ sơ để trình tỉnh thẩm định.
HN