2 huyện đầu tiên hoàn thành kế hoạch trồng cây vụ đông

THỨ SÁU, 26/11/2021 15:31:56

Đến nay, huyện Nam Sách và Cẩm Giàng đã hoàn thành 100% kế hoạch trồng cây vụ đông. Các địa phương khác phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch trồng cây vụ đông trước ngày 31.12 tới.


Nông dân thị trấn Gia Lộc tiếp tục trồng các loại rau ưa lạnh như su hào, cải bắp... lứa tiếp theo

Đến ngày 26.11, toàn tỉnh đã trồng được hơn 19.600 ha cây vụ đông, đạt 93,5% kế hoạch. Huyện Cẩm Giàng và Nam Sách là 2 địa phương đầu tiên hoàn thành kế hoạch trồng cây vụ đông. Các địa phương còn lại đã hoàn thành từ trên 90 - 98% kế hoạch. Riêng huyện Ninh Giang mới trồng được hơn 600 ha cây vụ đông, đạt hơn 68%, chậm nhất tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ đông xong trước ngày 31.12 tới; đồng thời tiếp tục tuyên truyền để mở rộng diện tích trồng cây vụ đông, nhất là khoai tây và các loại rau ưa lạnh như su hào, cải bắp, su lơ... Đây là những loại cây trồng còn trong khung thời vụ gieo trồng. Với những diện tích rau đã trồng cần cung cấp đủ nước, phân bón, phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Các địa phương cũng cần tăng cường xúc tiến tiêu thụ để tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ rau quả.

TRẦN HIỀN