Yêu cầu Công ty Ilsung Việt Nam dừng ngay hoạt động mài sản phẩm lỗi

THỨ TƯ, 10/08/2022 15:31:22

Đầu tháng 7, Sở Tài nguyên và môi trường đã nhận được đơn kiến nghị của doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Bình Giang phản ánh về việc Công ty TNHH Ilsung Việt xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT), căn cứ kết quả quan trắc chưa có cơ sở kết luận hoạt động của Công ty TNHH Ilsung Việt Nam trong cụm công nghiệp Nhân Quyền (Bình Giang) phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, việc quan trắc được thực hiện sau khi công ty này đã chủ động tiến hành bảo dưỡng, cải tạo toàn bộ hệ thống xử lý khí thải. Mặt khác, quá trình sản xuất của công ty còn tình trạng công nhân mở cửa buồng phun sơn và hệ thống thu hồi bụi từ hoạt động mài sản phẩm lỗi chưa bảo đảm, có thể là những nguyên nhân phát tán bụi ra ngoài môi trường.

Sở TNMT đã yêu cầu Công ty TNHH Ilsung Việt Nam dừng ngay hoạt động mài sản phẩm lỗi, chỉ được phép hoạt động khi đã hoàn tất các thủ tục theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Yêu cầu công ty thực hiện đóng cửa các buồng sơn trong quá trình sơn, không để bụi sơn phát tán ra khu vực nhà xưởng. Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp để thu hồi triệt để bụi sơn phát sinh...

Sở TNMT đã phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh), Phòng TNMT huyện Bình Giang xác minh thông tin phản ánh, tổ chức lấy mẫu khí thải của công ty này và quan trắc môi trường không khí xung quanh. Kết quả cho thấy các thông số đều đạt quy chuẩn môi trường cho phép.

Công ty TNHH Ilsung Việt Nam được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án nhà máy sản xuất đèn LED Ilsung Việt Nam vào tháng 10.2019. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tháng 6.2020, được Sở TNMT cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường ngày 28.6.2021.
PV