​Tuổi trẻ Cẩm Giàng tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường

THỨ TƯ, 29/06/2022 12:59:04

6 tháng đầu năm nay, các cấp bộ Đoàn huyện Cẩm Giàng đã huy động hơn 300 đoàn viên thanh niên trồng 1.000 cây xanh các loại...

6 tháng đầu năm nay, các cấp bộ Đoàn huyện Cẩm Giàng đã huy động hơn 300 đoàn viên thanh niên trồng 1.000 cây xanh các loại; thu gom trên 3 tấn rác thải; khơi thông 7 km dòng chảy; dọn dẹp hơn 20 km đường làng ngõ xóm, trụ sở cơ quan, đơn vị...

Tuổi trẻ Cẩm Giàng còn tổ chức gắn biển "Cấm đổ rác thải" tại khu vực T3B; gắn biển và đảm nhận thêm 5 “Đoạn đường thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; thành lập Đội thanh niên tình nguyện gồm 45 đoàn viên thanh niên để tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về bảo vệ môi trường; đăng tải hơn 100 ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam…
PV