Tứ Kỳ dự kiến hỗ trợ 300.000 đồng/hộ dân tham gia mô hình phân loại rác thải tại nguồn

THỨ SÁU, 21/01/2022 10:53:32

Năm 2022, huyện Tứ Kỳ triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn ở 4 xã gồm Quảng Nghiệp, Quang Phục, Minh Đức và Tân Kỳ.

Mỗi xã có khoảng 1.000-2.000 hộ tham gia. Huyện dự kiến trích ngân sách hỗ trợ mỗi hộ 300.000 đồng.

UBND các xã tham gia mô hình sẽ tiến hành khảo sát, xác định vị trí xây dựng ô ủ rác, khu vực tập kết rác thải cho các hộ thực hiện thí điểm. Đây là hoạt động nằm trong Đề án "Xử lý chất thải sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn giai đoạn 2021-2025" của Huyện ủy Tứ Kỳ, góp phần giảm thiểu rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường nông thôn.  

Năm 2021, huyện đã triển khai mô hình phân loại rác thải tại nhà ở xã Quang Khải với hơn 2.000 hộ dân tham gia. 

PV