TP Chí Linh: Hơn 14 km tre chắn sóng ven đê phát huy tác dụng

THỨ BA, 21/04/2020 13:30:57

Theo Hạt Quản lý đê TP Chí Linh, thành phố hiện có hơn 14 km đê được trồng tre chắn sóng phát huy tốt tác dụng.

Hơn 14 km tre chắn sóng ven đê ở TP Chí Linh phát huy tốt tác dụng tốt

Trong đó có hơn 2 km tre chắn sóng thuộc tuyến đê tả sông Thái Bình và hơn 11,8 km tre thuộc tuyến đê tả sông Kinh Thầy.

Số km đê còn lại đều có tre mới trồng hoặc không phát triển nên chưa phát huy được tác dụng. Một số khu vực thuộc tuyến đê tả sông Kinh Thầy sát sông không trồng được tre. Tại các vị trí này, Hạt Quản lý đê đã lên phương án đề phòng sạt lở mái đê phía sông khi có sóng vỗ hoặc thẩm lậu, rò rỉ toàn tuyến lúc có lũ lên cao.

TP Chí Linh có tổng số hơn 31 km đê, trong đó có 22 km đê Trung ương.

PV