Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường

THỨ BA, 28/06/2022 18:20:00

Sáng 28.6, tại huyện Thanh Miện, Hội Phụ nữ (HPN) tỉnh tổ chức hội thảo “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường (BVMT)”.


 Lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường ký kết chương trình phối hợp về thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn 2022-2025

Tham gia hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục BVMT, Quỹ BVMT tỉnh, Công ty TNHH Best Pacific Việt Nam, cán bộ HPN các cấp...


Lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện Cẩm Giàng nêu ý kiến tại hội thảo

Nhiều ý kiến tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình xử lý, tái chế rác thải hiệu quả như xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình ở xã Quang Khải (Tứ Kỳ), xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Nam Sách, “ngôi nhà xanh” ở huyện Cẩm Giàng… 

Tại hội thảo, lãnh đạo HPN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường ký kết chương trình phối hợp về thực hiện các hoạt động BVMT giai đoạn 2022-2025. Theo đó, 2 đơn vị tiếp tục phối hợp tuyên truyền Luật BVMT năm 2020, Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiêu chí “3 sạch” trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” do HPN tỉnh phát động… Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia BVMT, thực hiện có hiệu quả Đề án xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…


Các đại biểu tham quan mô hình “Tổ phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường” tại thôn Liên Đông, xã Hồng Quang

Nhân dịp này, Công ty TNHH Best Pacific Việt Nam trao tặng 500 thùng ủ rác hữu cơ thành phân compost, Quỹ BVMT tỉnh tài trợ 500 kg chế phẩm vi sinh phân giải chất thải hữu cơ thành phân hữu cơ… cho xã Hồng Quang (Thanh Miện).


Đại diện Công ty TNHH Best Pacific Việt Nam trao biển tặng 500 thùng ủ rác hữu cơ thành phân compost cho phụ nữ xã Hồng Quang

Các đại biểu đã thăm mô hình “Tổ phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải, BVMT” tại thôn Liên Đông, xã Hồng Quang. Đây là 1 trong 3 mô hình được Hội LHPN Việt Nam lựa chọn làm điểm tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. 

VIỆT QUỲNH