[Infographics] Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone: Làm mát thế giới, bảo quản thực phẩm

THỨ NĂM, 16/09/2021 11:43:45

Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone được tổ chức vào ngày 16.9 hằng năm nhằm tăng cường sự hiểu biết về Nghị định thư Montreal, nâng cao nhận thức và truyền tải các thông điệp về bảo vệ tầng ozone.