Hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn cho 250 hộ dân xã Đại Đức

THỨ HAI, 01/08/2022 15:48:30

Sáng 1.8, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) phối hợp tổ chức chương trình hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn và ủ rác thải hữu cơ thành phân compost cho đại diện 250 hộ dân xã Đại Đức (Kim Thành).


Đoàn Thanh niên Sở Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn và ủ rác hữu cơ thành phân compost
Tại chương trình, Công ty TNHH dệt Pacific Crystal đã tặng 500 thùng ủ rác thải hữu cơ, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh tặng 500 kg chế phẩm vi sinh cho UBND xã Đại Đức. Lãnh đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường triển khai đề án "Xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030". Đoàn Thanh niên Sở Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn và ủ rác hữu cơ thành phân compost.

Hiện tại Đại Đức là 1 trong 4 xã của huyện Kim Thành chưa được xử lý rác thải tập trung. Các nơi khác trong huyện, rác thải được thu gom và vận chuyển đến các nhà máy để xử lý.
HÀ NGA