Giải "bài toán" rác thải sinh hoạt ở Kinh Môn thế nào?

THỨ SÁU, 05/08/2022 10:34:43

Những năm qua, cùng với tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa, lượng rác thải tăng nhanh, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt hằng ngày nên một số bãi chôn lấp ở Kinh Môn đã quá tải, nhiều bãi chôn lấp đã gần đầy.


Lượng rác thải sinh hoạt của xã Minh Hòa đã gấp gần 3 lần so với thời điểm chục năm trước

Trên địa bàn còn xuất hiện một số bãi rác tự phát nhưng chưa được dẹp bỏ, tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định... đã trở thành vấn đề bức xúc của người dân. 

Áp lực gia tăng 

Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt của phường An Lưu được xây dựng từ năm 2008. Ông Đặng Văn Đức, Chủ tịch UBND phường cho biết với 1 vạn dân, cùng với nhiều cơ quan, đơn vị của thị xã đóng trên địa bàn nên trung bình mỗi ngày, lượng rác thải trên địa bàn phường khoảng 15 tấn. Trong khi đó, bãi chôn lấp rác thải của phường đã đầy từ năm 2015. Phương pháp xử lý rác thải là chôn lấp và dùng thêm chế phẩm sinh học, tuy nhiên lượng chế phẩm sinh học ít, tốc độ phân hủy không kịp so với trữ lượng rác. Hiện nay, phường không còn vị trí, quỹ đất nào bảo đảm tiêu chuẩn để bố trí, xây dựng bãi chôn lấp rác thải. Phường đã hướng dẫn người dân phân loại rác trước khi thu gom, xử lý để giảm lượng rác tập kết, chôn lấp. 

Ông Đỗ Quang Thảo ở xã Minh Hòa làm công việc thu gom rác thải hơn chục năm nay. Ông Thảo cho biết: "Trước đây, tổ chỉ thu gom rác 1 lần/tuần, hiện nay phải thu gom hằng ngày vì lượng rác thải trong toàn xã đã gấp gần 3 lần, tương đương từ 2,3-2,5 tấn/ngày".

Rác thải sinh hoạt cũng là vấn đề khiến cử tri xã Minh Hòa phản ánh, kiến nghị trong nhiều cuộc họp. Mặc dù địa phương đã nhiều lần tuyên truyền nhưng một số người dân vẫn chưa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Một số hộ dân đổ trộm rác thải vật liệu xây dựng như gạch, ngói trong khi việc giám sát, phát hiện rất khó thực hiện. Một số đoạn đường nhánh trong khu vực bãi rác chưa được đổ bê tông gây khó khăn trong quá trình vận chuyển rác vào sâu trong bãi. Trước mắt, UBND xã đã phải đào thêm hố chôn lấp. Về lâu dài, địa phương đã quy hoạch hơn 1 ha đất để làm bãi rác nhưng do chưa có nguồn kinh phí nên chưa thể tiến hành thu hồi đất để xây dựng bãi rác mới. 

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Kinh Môn, hiện nay thị xã có 58 bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt ở các xã, phường đang hoạt động, trong đó có 6 bãi rác đã đầy, 10 bãi rác có nguy cơ đầy.


Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt ở phường An Lưu hiện đã quá tải
Tìm hướng tháo gỡ

Ngày 10.12.2021, UBND thị xã Kinh Môn đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án xử lý chất thải rắn trên địa bàn Kinh Môn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó thực hiện thí điểm tại xã Thượng Quận và Bạch Đằng, dự toán tổng kinh phí thực hiện năm 2022 là hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Nông dân thị xã phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện mô hình cánh đồng không rác thải tại phường Phạm Thái, mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình ở phường An Lưu.

Để nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn trong thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND thị xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thị xã thực hiện các nhóm giải pháp cụ thể. Trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi hành vi, thói quen như tự lọc, phân loại chất thải. UBND các xã, phường chỉ đạo tổ thu gom, vận chuyển rác khi di chuyển đến bãi rác thực hiện san gạt rác ở ngoài vào trong để sử dụng tối đa công năng bãi chứa rác... Các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND thị xã lựa chọn vị trí xây dựng nhà máy xử lý rác tập trung tại phường Minh Tân đưa vào điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Kinh Môn đến năm 2040 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 18.5.2022 và Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 phê duyệt tại Quyết định số 4060-UBND ngày 31.12.2022.

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng chưa thực hiện được do vị trí quy hoạch nhà máy xử lý rác thải đã quy hoạch vào phần diện tích mỏ đã cấp cho Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch. Thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu UBND thị xã làm việc với doanh nghiệp này để thực hiện các thủ tục liên quan. Sau khi giải phóng mặt bằng xong, phòng phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND thị xã kêu gọi nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải để khắc phục tình trạng các bãi chứa rác thải của xã, phường đang bị ứ đọng, lấp đầy như hiện nay. 
HUYỀN TRANG