7 bãi rác ở ​Ninh Giang đã lấp đầy

THỨ TƯ, 19/01/2022 23:15:10

Huyện Ninh Giang hiện có 73 bãi chôn lấp rác thải đang sử dụng với tổng diện tích hơn 17 ha. Trong đó có 7 bãi rác đã đầy và được các địa phương đổ đất trồng cây.

Mỗi ngày trên địa bàn huyện phát sinh khoảng 74,1 tấn rác thải, chủ yếu vẫn phải chôn lấp, gây áp lực cho địa phương do quỹ đất ngày càng hạn hẹp và khó khăn trong quy hoạch bãi rác nằm xa khu dân cư.

Để khắc phục khó khăn này, thời gian tới huyện sẽ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng lò đốt rác liên xã bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường. Xây dựng, nhân rộng mô hình tự chủ, tự quản về bảo vệ môi trường...
TÂM PHÚC