14 dự án, công trình không sử dụng đất hoặc chậm đưa đất vào sử dụng

THỨ TƯ, 07/12/2022 16:00:00

Các công trình, dự án này không sử dụng đất hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, gây lãng phí đất đai.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT), kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với 15 doanh nghiệp cho thấy, có 14 công trình, dự án không sử dụng đất hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, gây lãng phí đất đai với tổng diện tích hơn 64,5 ha.

7 dự án chưa triển khai, chưa đi vào hoạt động, chưa sử dụng đất gồm dự án của các Công ty CP: Vinamit, Hoàng Long Steel, Gạch Thành Công NS, Hyundai Hải Dương, Delta, Thương mại và Dịch vụ An Thành, Xuyên Á.

Có 1 dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, chưa được UBND tỉnh gia hạn tiến độ thực hiện; 3 dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng đã được UBND tỉnh gia hạn tiến độ thực hiện và 3 dự án đã triển khai, đi vào hoạt động, đã xây dựng một số hạng mục công trình nhưng chưa đưa hết đất vào sử dụng.

Sở TNMT đã đề nghị công khai vi phạm 7 dự án chưa triển khai, chưa đi vào hoạt động, chưa sử dụng đất trên trang web của Bộ TNMT, Tổng cục Quản lý đất đai, UBND cấp tỉnh và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, kiểm tra, rà soát xem xét tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, từ đó làm căn cứ để thu hồi đất. Đề nghị tỉnh gia hạn thêm 24 tháng đối với 1 dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng. Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp do bất khả kháng). Các dự án còn lại, Sở TNMT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện, đưa hết đất vào sử dụng.
 
PV