Chương trình kỷ niệm ngày mất của Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Trãi

THỨ HAI, 28/09/2020 16:45:10

Lễ kỷ niệm 720 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và 578 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi sẽ được tổ chức tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Chương trình cụ thể như sau:

TT

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa  điểm

1

Ngày 26.9.2020

(10.8 âm lịch)

7h30 - 9h00

Lễ dâng hương và Tế cáo yết

Đền Kiếp Bạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 02.10.2020

(16.8 âm lịch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6h30 - 7h30

Lễ dâng hương chùa Côn Sơn

Chùa Côn Sơn

7h30 - 8h30

Lễ cắt băng khánh thành lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát

Lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát

8h30 - 10h30

Lễ rước bộ; Lễ kỷ niệm 578 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi; Lễ tế tại đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Trần Nguyên Đán

Đền thờ Nguyễn Trãi, Đền thờ Trần Nguyên Đán

8h30 - 16h00

Trình diễn múa rối nước

Hồ Kiếp Bạc

14h00 -16h00

Cúng Phật, Thánh,

Hội đồng Trần triều

 

Đền Kiếp Bạc

 

20h00 - 23h00

 

Tịnh đền

 

Đền Kiếp Bạc

 

 

 

 

 

 

 

23h00

Diễn xướng

hầu Thánh

Sân đền

Kiếp Bạc

3

Ngày 03.10.2020

(17.8 âm lịch)

 

8h00 -8h45

Lễ dâng hương kỷ niệm 720 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Sân trước nghi môn đền Kiếp Bạc

 

 

10h00 -16h00

Trình diễn nghệ thuật múa rối nước

Hồ Kiếp Bạc

19h00 - 23h00

Diễn xướng hầu Thánh

Sân đền

Kiếp Bạc

4

 

 

Ngày 04.10.2020

(18.8 âm lịch)

 

 

 

8h30 -16h00

Trình diễn nghệ thuật múa rối nước

Hồ Kiếp Bạc

 

 

16h00 - 19h00

Lễ Cầu an

Đê sông

Lục Đầu

5

Ngày 06.10.2020

(20.8 âm lịch)

7h30 - 11h00

Lễ tế; Lễ giỗ

Đức Thánh Trần

Đền Kiếp Bạc,

núi Mâm Xôi

HUYỀN ANH