Tăng lương hưu - ưu tiên cho người nghỉ hưu trước năm 1995

THỨ HAI, 29/11/2021 20:50:28

Ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995 là nội dung được đề cập tại Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết 41/2021/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV cũng yêu cầu: Quan tâm giải quyết những vấn đề quan trọng, bức xúc như tiền lương đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995;...

Nghị quyết của Quốc hội ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995 có hiệu lực từ 28/12/2021 (Ảnh minh họa)
Nghị quyết của Quốc hội ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995 có hiệu lực từ 28.12.2021 (Ảnh minh họa)

Quốc hội cũng bổ sung 40,322 tỷ đồng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 từ nguồn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của Ngân hàng phát triển Châu Á để bổ sung 40,322 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên năm 2021 từ nguồn viện trợ này cho ngân sách tỉnh Quảng Nam để thực hiện Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Cho phép chuyển nguồn 16.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 sang kế hoạch năm 2022 để phân bổ và giao kế hoạch đầu tư cho 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 6.000 tỷ đồng; - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 6.000 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 4.000 tỷ đồng.

Nghị quyết 34/2021/QH15 có hiệu lực từ ngày 28.12.2021.

Trước đó, trong trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội chiều 10.11, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thông tin, dự kiến sẽ điều chỉnh lương hưu từ ngày 1/1/2022 cho các đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995, mức điều chỉnh khoảng 7,4%.