Phấn đấu tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết

THỨ NĂM, 24/11/2022 09:46:04

Với chủ đề “Tết sum vầy - xuân gắn kết”, Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn các cấp phấn đấu tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết.

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Quý Mão 2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh, với chủ đề “Tết sum vầy - xuân gắn kết”, các cấp công đoàn trong tỉnh phấn đấu tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết. Các cấp công đoàn sẽ tổ chức thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết đoàn viên, người lao động; chủ động tham gia với cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết. Kịp thời phát hiện và có các giải pháp bảo đảm quyền lợi của đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương, không có khả năng trả lương, chủ bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản. Triển khai các biện pháp phát hiện phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể phát sinh trong dịp Tết. Tổ chức phương tiện đưa đón hoặc hỗ trợ toàn bộ, một phần vé tàu, xe, máy bay đưa đoàn viên, người lao động có nhu cầu về quê ăn Tết, trở lại làm việc bảo đảm an toàn, thuận lợi, chu đáo...

Các cấp công đoàn tăng cường nguồn lực xã hội, địa phương, ngành để chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Công đoàn cơ sở cân đối nguồn thu, chi thường xuyên trong năm, kinh phí dự phòng đã được duyệt và sử dụng quỹ hoạt động thường xuyên hiện có để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với mức 500.000 đồng/người...
MINH NGUYÊN