Đối thoại về giá điện, nước công nhân ở trọ phải trả

THỨ SÁU, 27/09/2019 18:39:19

​Ngày 27.9, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức đối thoại giữa đại diện cơ quan chức năng tỉnh với 20 chủ nhà trọ và công nhân, lao động đang ở trọ tại phường Ái Quốc (TP Hải Dương).


Chủ nhà trọ nêu ý kiến tại buổi đối thoại
Theo phản ánh của công nhân ở trọ tại khu vực này, vẫn có những trường hợp phải trả tiền điện, nước theo giá dịch vụ cao hơn quy định hiện hành. Lý giải về việc này, các chủ nhà trọ cho rằng họ phải tính cả tiền số điện thất thoát chênh lệch giữa công tơ tổng với các phòng trọ, tiền thay thiết bị hư hỏng; tiền nước cao do phải đầu tư thiết bị lọc nước, thay và sửa chữa đường ống...

Đại diện Sở Công thương cho biết việc chênh lệch sai số giữa 2 công tơ (công tơ đầu cột và công tơ tại gia đình) được phép là 2%. Tuy nhiên, các chủ nhà trọ có thể thu theo cách tính lấy tổng số tiền trên hoá đơn của cơ quan điện lực, sau đó chia đều cho các phòng trọ và không được tính các chi phí phát sinh ngoài vào giá điện. Số tiền thu của công nhân phải có bảng kê, chữ ký rõ ràng để Sở Công thương kiểm tra, giám sát. Nếu chủ nhà trọ nào cố tình thu thêm sẽ bị phạt từ 6 - 10 triệu đồng.

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Công ty TNHH Nước sạch Tiền Trung cam kết sẽ thường xuyên cung cấp các mẫu xét nghiệm chất lượng nước sinh hoạt cho người dân.

Hoạt động này nằm trong dự án "Thúc đẩy quyền và tiếng nói của lao động di cư, đặc biệt là lao động nữ, hướng tới bảo đảm an sinh xã hội và điều kiện làm việc tốt hơn ở khu công nghiệp Nam Sách, tỉnh Hải Dương" do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Trung tâm Phát triển và hội nhập (CDI) tổ chức trong giai đoạn 2017-2021.
THANH NGA