[Đồ họa] Thị trường lao động cuối năm dần phục hồi

CHỦ NHẬT, 16/01/2022 13:54:33

Số lao động bị ảnh hưởng tiêu cực quý IV.2021 giảm 3,5 triệu người so với quý trước, thu nhập bình quân tháng từ 5,17 triệu mỗi người tăng lên 5,3 triệu đồng, theo Tổng cục Thống kê.